Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie im. Jana Pawła II

Kalendarz roku szkolnego

                        Kalendarz roku szkolnego 2014/2015


1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

01 września 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

3.

Ferie zimowe:

19 stycznia 2015 r.- 01 lutego 2015 r.
województwa:dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

02 kwietnia - 07 kwietnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:


c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit.c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
21 kwietnia 2015 r. godz. 9.00
22 kwietnia 2015 r. godz. 9.00
23 kwietnia 2015 r. godz. 9.00
01 czerwca 2015 r. godz. 9.00
02 czerwca 2015 r. godz. 9.00
03 czerwca 2015 r. godz. 9.00ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.)

6.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2010 19:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Sieradzki
Ilość wyświetleń: 3441
28 września 2014 11:30 (Andrzej Kobyłko) - Zmiana treści zakładki.
28 września 2014 11:28 (Andrzej Kobyłko) - Zmiana treści zakładki.
28 września 2014 11:27 (Andrzej Kobyłko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl